Βιογραφικό

ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ

H Άντζελα σπούδασε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου (Αρ. Αδείας: 2591/30-10-2018).

 

Εξειδικεύεται στην Οικογενειακή-Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία (οικογένεια, ζεύγος, ομάδα και άτομο) στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής. Επίσης, έχει ειδικευτεί στη Θεραπευτική/Εκφραστική Γραφή στο Ινστιτούτο Ψυχικής Έκφρασης, την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί είτε αυτοτελώς, είτε ως συμπληρωματικό εργαλείο, σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια παιδοψυχολογίας (παιδικό ιχνογράφημα, ειδική αγωγή, αυτισμός) και λοιπής θεματολογίας. Θεωρεί τη δια βίου μάθηση υποχρέωση, αλλά και απόλαυση!

Επιπλέον, έχει κάνει πρακτική άσκηση στο ΚΕΘΕΑ “Διάβαση”, όπου συμμετείχε σε ομάδες ατόμων σε απεξάρτηση και σε ομάδες υποστήριξης των οικογενειών τους. Διατηρεί συνεργασία με Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για παιδιά όπου πραγματοποιεί θεραπευτικές συνεδρίες με παιδιά (φοβίες, αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, κοινωνικές δεξιότητες) και συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων.

"Το παράδοξο είναι, ότι όταν αποδεχθώ τον εαυτό μου για αυτό που είμαι, τότε ακριβώς μπορώ να αλλάξω"

- Carl Rogers -